Бүтээгдэхүүн

Зураг авалт

Студийн гол зорилго нь сүүлийн үеийн нарийн мэргэжлийн тоног төхөөрөмжийн тусламжтай Монгол дахь өнөөгийн бүтээгдэхүүний зураг авалтын түвшинг эрс дээшлүүлж одоо дэлхийн зах зээл, реклам сурталчилгаанд хэрэглэж буй өндөр түвшний зураг авалтыг Монголдоо нэвтрүүлэн түмэн олны хэрэглээ болгоход оршино.

 

Мэдээ

#

#

#